Alias

Alias

Alias, được thành lập vào năm 1979, là một trong những thương hiệu Ý vững mạnh nhất trên thị trường. Ba giá trị cốt lõi (nhẹ nhàng về mặt công nghệ, tính linh hoạt và sự đổi mới) đã đưa Alias từ một doanh nghiệp nhỏ chuyên sản xuất đồ đạc và vật dụng trong nhà thành một công ty ngang hàng với các thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.