Chiếc sofa mang tên Frame từ Paola Lenti được làm từ sợi polyester và polyester chống thấm. Chu kỳ sản xuất cũng có khung thời gian để đảm bảo ít tác động tiêu cực đến môi trường.

Chiếc sofa mang tên Frame từ Paola Lenti được làm từ sợi polyester và polyester chống thấm. Chu kỳ sản xuất cũng có khung thời gian để đảm bảo ít tác động tiêu cực đến môi trường.
Chiếc sofa mang tên Frame từ Paola Lenti được làm từ sợi polyester và polyester chống thấm. Chu kỳ sản xuất cũng có khung thời gian để đảm bảo ít tác động tiêu cực đến môi trường.