Olletta là một chiếc ghế dài được làm từ tuyết tùng thơm, ghép từ các khối đơn lẻ. Thiết kế được lấy cảm hứng từ cách tiếp cận của nghệ thuật Pop Art cổ điển có hình dạng một chiếc kẹp quần áo khổng lồ.

Olletta là một chiếc ghế dài được làm từ tuyết tùng thơm, ghép từ các khối đơn lẻ. Thiết kế được lấy cảm hứng từ cách tiếp cận của nghệ thuật Pop Art cổ điển có hình dạng một chiếc kẹp quần áo khổng lồ.
Olletta là một chiếc ghế dài được làm từ tuyết tùng thơm, ghép từ các khối đơn lẻ. Thiết kế được lấy cảm hứng từ cách tiếp cận của nghệ thuật Pop Art cổ điển có hình dạng một chiếc kẹp quần áo khổng lồ.

Olletta là một chiếc ghế dài được làm từ tuyết tùng thơm, ghép từ các khối đơn lẻ. Thiết kế được lấy cảm hứng từ cách tiếp cận của nghệ thuật Pop Art cổ điển có hình dạng một chiếc kẹp quần áo khổng lồ.