Frigerio

Frigerio

Frigerio là một công ty gia đình chuyên sản xuất vải bọc và đồ nội thất. Mỗi thành phẩm của Frigerio là kết quả của tư tưởng cầu tiến, các phương pháp sản xuất thủ công của nghệ nhân và các vật liệu tốt nhất phục vụ lợi ích của người dùng.