Rex Kralj

Rex Kralj

Rex Kralj được thành lập vào năm 2012 để kỷ niệm và giữ gìn di sản của nhà thiết kế công nghiệp người Slovenia, Niko Krajl. Công ty không chỉ sản xuất các mặt hàng phản chiếu nguyên tắc thiết kế chân thực và nhân văn của Niko, mà còn hợp tác với các nhà thiết kế đương đại được truyền cảm hứng từ di sản thiết kế của ông.