Agape

Agape

Agape được thành lập vào năm 1973 bởi gia đình Benedini. Với 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng tắm, hai anh em nhà Benedini cùng với nhiều nhà thiết kế đa tài đã thành công trong việc biến từ phòng tắm một căn phòng quan trọng trở thành một mảnh ghép nền móng của cuộc sống hiện đại.