Sylcom

Sylcom

Với lịch sử 10 năm và nguồn gốc gắn liền với truyền thống sản xuất thủy tinh chính thống nhất của Venice, Sylcom giải thích thị hiếu hiện tại và dự đoán tương lai bằng một ngôn ngữ toàn cầu là ánh sáng rực rỡ. Ở Sylcom, sự kết hợp của tay nghề thủ công khéo léo, thiết kế tinh tế, truyền thống và công nghệ đã trở thành một phần của quy trình lâu đời.