Corker No.3, thiết kế bởi Herzog & de Meuron vào năm 2022, là một ví dụ điển hình khi vừa đóng vai trò là một chiếc bàn hoặc ghế phụ. Sản phẩm được làm hoàn toàn từ những vật liệu bền vững có thể tái chế 100% từ khu rừng địa phương ở Bồ Đào Nha mỗi 9 năm một lần. Chúng ta có thể toàn bộ tinh thần ClassiCon qua thiết kế này: cổ điển, linh hoạt, dễ sử dụng.

Corker No.3, thiết kế bởi Herzog & de Meuron vào năm 2022, là một ví dụ điển hình khi vừa đóng vai trò là một chiếc bàn hoặc ghế phụ. Sản phẩm được làm hoàn toàn từ những vật liệu bền vững có thể tái chế 100% từ khu rừng địa phương ở Bồ Đào Nha mỗi 9 năm một lần. Chúng ta có thể toàn bộ tinh thần ClassiCon qua thiết kế này: cổ điển, linh hoạt, dễ sử dụng.
Corker No.3, thiết kế bởi Herzog & de Meuron vào năm 2022, là một ví dụ điển hình khi vừa đóng vai trò là một chiếc bàn hoặc ghế phụ. Sản phẩm được làm hoàn toàn từ những vật liệu bền vững có thể tái chế 100% từ khu rừng địa phương ở Bồ Đào Nha mỗi 9 năm một lần. Chúng ta có thể toàn bộ tinh thần ClassiCon qua thiết kế này: cổ điển, linh hoạt, dễ sử dụng.

Corker No.3, thiết kế bởi Herzog & de Meuron vào năm 2022, là một ví dụ điển hình khi vừa đóng vai trò là một chiếc bàn hoặc ghế phụ. Sản phẩm được làm hoàn toàn từ những vật liệu bền vững có thể tái chế 100% từ khu rừng địa phương ở Bồ Đào Nha mỗi 9 năm một lần. Chúng ta có thể toàn bộ tinh thần ClassiCon qua thiết kế này: cổ điển, linh hoạt, dễ sử dụng.