drum

Drum, một thiết kế đèn nổi tiếng của OLEV, là đèn bàn không dây, có thể sạc lại pin. Bạn có thể thoải mái tùy chỉnh cường độ và màu sắc của ánh sáng với công nghệ đèn LED từ nhạt đến đậm, tạo nên một bầu không khí đầy mê hoặc.
Drum, một thiết kế đèn nổi tiếng của OLEV, là đèn bàn không dây, có thể sạc lại pin. Bạn có thể thoải mái tùy chỉnh cường độ và màu sắc của ánh sáng với công nghệ đèn LED từ nhạt đến đậm, tạo nên một bầu không khí đầy mê hoặc.

Drum, một thiết kế đèn nổi tiếng của OLEV, là đèn bàn không dây, có thể sạc lại pin. Bạn có thể thoải mái tùy chỉnh cường độ và màu sắc của ánh sáng với công nghệ đèn LED từ nhạt đến đậm, tạo nên một bầu không khí đầy mê hoặc.