Falò – một chiếc ghế đẩu nổi tiếng từ Riva 1920 với thiết kế gồm các dải xếp chồng lên nhau một cách không đồng đều. Sản phẩm được làm từ 100% gỗ nguyên khối đã qua sử dụng để cắt theo chương trình thân thiện với môi trường.

Falò - một chiếc ghế đẩu nổi tiếng từ Riva 1920 với thiết kế gồm các dải xếp chồng lên nhau một cách không đồng đều. Sản phẩm được làm từ 100% gỗ nguyên khối đã qua sử dụng để cắt theo chương trình thân thiện với môi trường.
Falò - một chiếc ghế đẩu nổi tiếng từ Riva 1920 với thiết kế gồm các dải xếp chồng lên nhau một cách không đồng đều. Sản phẩm được làm từ 100% gỗ nguyên khối đã qua sử dụng để cắt theo chương trình thân thiện với môi trường.

Falò – một chiếc ghế đẩu nổi tiếng từ Riva 1920 với thiết kế gồm các dải xếp chồng lên nhau một cách không đồng đều. Sản phẩm được làm từ 100% gỗ nguyên khối đã qua sử dụng để cắt theo chương trình thân thiện với môi trường.